TERMS

Terms of Using Student / Firma SMS and its Services

Priser/fakturering
Brukeren vil bli fakturert direkte av Teleoperatøren for sin Mobile Enhet i henhold til dennes faktureringsrutiner. Brukeren kan forhåndskjøpe meldinger via via giro eller nettbank. Priser kan endre uten varsel, og det er brukerens eget ansvar å holde seg oppdatert.


  • Tekstmeldinger/sms fra 19 øre pr. mld ved forhåndskjøp (Giro) 12 tekstmeldinger kr. 10,- (Belastes mobilregning/kontantkort)

  • Det trekkes 2 meldinger fra kontoen. (pr. kontakt)

  • Det trekkes 8 meldinger fra kontoen. (pr. kontakt)

  • Det trekkes 3 meldinger fra kontoen (pr. kontakt)

  • Det trekkes 3 meldinger fra kontoen (pr. kontakt)

  • Passord melding: kr. 3 pr. passordmelding

  • Registrering som ny bruker kr. 20 (inkl. 20 sms)

  • Gratis. (Send STUDENTWAP til 1938)

  • Fjerning av studentsms.no i hver melding kr. 750,- + mva

Markedsføring – reklame
StudentSMS har rett til å kunne benytte alle registrerte opplysninger om brukerne til markedsføringsformål. Når du er registrert bruker godtar du samtidig å motta epost/SMS fra StudentSMS og FirmaSMS.no. Du kan reservere deg mot dette, men da mister du samtidig muligheten til å benytte våre tjenester. Dette gjelder kun vår innloggingstjenestene.

Regler for bruk av tjenestene på studentsms
Som registrert bruker av StudentSMS forplikter du deg til ikke å sende meldinger som kan oppfattes som diskriminerende, injurierende, pornografiske. Det er heller ikke tillatt å sende samme melding til samme mottaker gjentatte ganger, såkalt "spamming". Alle forsøk på økonomisk svindel politianmeldes. Kommersielt bruk er ikke tillatt uten særavtale. Det er brukers fulle ansvar å påse at passord for innlogging på studentsms ikke er tilgjengelig for andre enn bruker selv.

Brukers ansvar
Det er brukers ansvar å kjenne til priser og betingelser som gjelder for de ulike tjenester hos StudentSMS. StudentSMS påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som en følge av Brukerens benyttelse av de leverte tjenestene, uansett årsak til tap.

Overtredelse – Misbruk
Overtredelser av disse regler vil føre til sperring for tilgang til våre tjenester, og evt politianmeldelse. Du risikrerer da å miste alle data som du har registrert på våre tjenester. Ved å registrere deg har du godtatt disse betingelser.